Bewaarde kavels ()

Vrije kavels in de BAR regio

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Disclaimer

De website vrijekavelsbar verleent u hierbij toegang tot de website www.vrijekavelsbar.nl. De geboden informatie op de website vrijekavelsbar is niet bedoeld als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Juridisch voorbehoud

Auteursrechten

Alle rechten zijn voorbehouden.

Alle teksten, beeldmateriaal en videobestanden en de wijze waarop deze op deze site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd, noch mag enige inhoud worden herplaatst op een andere website. Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van andere rusten.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de verstrekte informatie onjuistheden bevatten.

De website vrijekavelsbar is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze website of van het afgaan op onjuiste informatie op deze website. In het bijzonder zijn alle prijzen en kavelgroottes op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

E-mail

Door website vrijekavelsbar per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Website vrijekavelsbar staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voortijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid

Onze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de aanwezigheid van virussen, die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet worden gegarandeerd. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.