Bewaarde kavels ()

Vrije kavels in de BAR regio

Barendrecht

Albrandswaard

Ridderkerk

Gemeente Ridderkerk

Veel groen en bedrijvigheid

Ridderkerk is een middelgrote gemeente met veel bedrijvigheid, een compleet pakket voorzieningen en een rijk geschakeerd verenigingsleven. Hoewel ingeklemd tussen drukke auto- en vaarwegen is het vele groen een opvallend kenmerk van Ridderkerk. Van oorsprong is Ridderkerk een agrarische gemeente.